BRカフス+3 (Brioso Cuffs +3) Ex Rare
種類両手 種族全種
103
Lv99
Job---------------------
HP+43 MP+24 STR+16 DEX+38 VIT+35 AGI+15 INT+29 MND+42 CHR+39 魔命+48 回避+44 魔回避+57 魔防+4 歌唱スキル+17 ヘイスト+3% 敵対心-8 ララバイ+2 コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+ <ItemLevel:119>
競売出品 ×  宅配 ×  店売り × 
入手方法